Reglement

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN
Tobbedans Punt NL Groep Toernooi 2019
De Tobbedanscommissie van tennisvereniging Ready te Harlingen organiseert van 1 t/m 7 juli 2019 het door de KNLTB goedgekeurde Tobbedans Punt NL Groep Toernooi . In dit toernooi wordt gespeeld in de volgende categorieën:
HE/DE: 2, 3, 4, 5, 6-15+, 6-35+, 7-15+, 7-35+ en 8-15+
HD/DD/GD: 2, 3, 4, 5, 5 35+, 6-15+, 6-35+, 6-55+, 7-15+, 7-35+, 7-55+, 8-15+ en 8-35+
Deelnemers kunnen maximaal voor drie rubrieken inschrijven. Bij inschrijving in drie rubrieken is geen verhindering toegestaan (m.u.v. het voorweekend),bij twee rubrieken is één dag verhindering toegestaan. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding echter twee verhinderingen toestaan (bijv. als men wel het gehele voorweekend beschikbaar is). Bij inschrijving in één rubriek zijn twee dagen verhindering toegestaan. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan. In het voorweekend wordt eventueel ook op zaterdag 30 juni en/of zondag 1 juli gespeeld.
2. Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 120. Het maximum totaal aantal partijen is vastgesteld op 320. Bij overinschrijving wordt geloot.
3. De inschrijving voor het toernooi sluit op donderdag 14 juni om 23.59 uur. Inschrijving is mogelijk via de website www.tobbedans.nl, www.toernooi.nl of www.tvready.nl.
4. Het inschrijfgeld bedraagt zowel voor het enkelspel als voor het dubbelspel € 10,00 p.p. per rubriek. Inschrijvers zijn verplicht het inschrijfgeld voor elke rubriek waarin zij worden opgenomen te voldoen.
5. De wedstrijden beginnen door de week om 16.00 uur. Tot 18.30 uur kan men op doordeweekse dagen als “werkverhindering” opgeven zonder dat dit de deelname mogelijkheden schaadt. Na 23.00 uur zullen er geen wedstrijden meer aanvangen. In het weekeinde beginnen de wedstrijden om 09.00 uur. Er wordt gespeeld op zes gravel-en twee kunstgrasbanen op het tennispark Cleem Heeger van tennisvereniging Ready, Achlumerdijk 9 te Harlingen (tel. 0517-413009). Er wordt ook gespeeld bij kunstlicht. Indien de weersomstandigheden dit vereisen, kan er worden uitgeweken naar overdekte banen of een naburig tennispark.
6. De wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. Indien het aantal inschrijvingen het toe laat, zal er in de 35+ en de 55+ zoveel mogelijk worden gespeeld volgens het poule systeem (hierin wordt een eventuele derde set vervangen door een wedstrijd tie-break in de kwalificatiepoules)
7. Er wordt gespeeld met gasgevulde tennisballen.
8. Er zijn per rubriek twee geldprijzen beschikbaar. Per rubriek met minder dan 6 deelnemers is er één geldprijs.
9. Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekend van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan.
10. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel of kunstgras en eventueel op binnenbanen (zie punt 5) en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
11. Deelnemers ontvangen alleen voor hun eerste te spelen partij een e-mail. Deze oproep wordt uiterlijk verzonden op 25 juni. Daarna dient u zelf op de website www.tobbedans.com/www.toernooi.nl naar uw volgende partij te informeren. Bij uitloting ontvangt een deelnemer bericht voor 25 juni. Indien u 3 dagen voor het toernooi geen bericht heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met de wedstrijdleider.
12. Een deelnemer is verplicht ten minste 15 minuten voor de geplande aanvang van zijn wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
13. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige ledenpas van de KNLTB en deze vóór het spelen van hun eerste partij ter identificatie aan de wedstrijdleiding overhandigen.
14. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de wedstrijdleiding vernemen.
15. Indien in de opgegeven rubriek te weinig deelname is (minimaal 6 inschrijvingen), wordt u geacht één rubriek hoger te spelen of kan de toernooileiding beslissen dat de betreffende rubriek niet doorgaat. De15+, 35+ en de 55+ categorieën worden, bij minder dan 6 koppels in een individuele rubriek, gecombineerd in dezelfde speelsterkte. Bezwaren hiertegen dienen op het inschrijfformulier onder “opmerkingen” aangegeven te worden.
16. In de rubriek 2 is extra prijzengeld (€ 350,00 + € 150,00 standaard) beschikbaar gesteld. Dit geld komt tot uitkering indien er minimaal 8 ‘echte’ 2/3 spelers deelnemen en het totale deelnemersveld tenminste 12 inschrijvingen behelst.
17. In het geval waarin deze bepalingen en het Wedstrijd-en Toernooireglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Bondsgedelegeerde: Jan Willem Faber, tel. : 0648114689
Wedstrijdleider: Joke Schipper, tel.: 06-22869332

 

Tobbedans © 2019. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie door PuntNL Groep