Reglement

WEDSTRIJDBEPALINGEN

Het 36e Open Tobbedans Punt NL Groep Toernooi

De Tobbedanscommissie van tennisvereniging Ready te Harlingen organiseert van 5 t/m 11 juli 2021 het door de KNLTB goedgekeurde Open Tobbedans Punt NL Groep Toernooi . In dit toernooi wordt gespeeld in de volgende categorieën:

HE/DE:               2, 3, 4, 5, 6-15+, 7-15+ en 8-15+

HD/DD/GD:       2, 3, 4, 5, 6-15+, 6-35+, 7-15+, 7-35+, 8-15+ en 8-35+

Deelnemers kunnen maximaal voor twee rubrieken inschrijven. Bij inschrijving in twee rubrieken is één dag verhindering toegestaan. Bij inschrijving in één rubriek zijn twee dagen verhindering toegestaan. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan.

 1. Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 120. Het maximum totaal aantal partijen is vastgesteld op 270. Bij overinschrijving wordt geloot.
 2. De inschrijving voor het toernooi sluit op zaterdag 26 juni om 23.59 uur. Inschrijving is mogelijk via de website www.tobbedans.nl, www.toernooi.nl of www.tvready.nl.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt zowel voor het enkelspel als voor het dubbelspel € 12,50 p.p. per rubriek. Inschrijving zal via eenmalige automatische incasso geschieden voor de eerste dag van het toernooi.
 4. De wedstrijden beginnen door de week om 16.00 uur. Tot 18.30 uur kan men op doordeweekse dagen als “werkverhindering” opgeven zonder dat dit de deelname mogelijkheden schaadt. Na 23.00 uur zullen er geen wedstrijden meer aanvangen. In het weekeinde beginnen de wedstrijden om 09.00 uur. Er wordt gespeeld op zes gravel- en twee smashcourtbanen op het tennispark Cleem Heeger van tennisvereniging Ready, Achlumerdijk 9 te Harlingen (tel. 0517-413009). Er wordt ook gespeeld bij kunstlicht. Indien de weersomstandigheden dit vereisen, kan er worden uitgeweken naar overdekte banen of een naburig tennispark.
 5. De wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. Indien mogelijk wordt er gespeeld volgens het poule systeem (hierin wordt een eventuele derde set vervangen door een wedstrijd tie-break bij de kwalificatie poules).
 6. Er wordt gespeeld met gasgevulde tennisballen. Merk Tretorn Swedish Open
 7. Er zijn per rubriek twee geldprijzen beschikbaar. Per rubriek met minder dan 6 deelnemers is er één geldprijs.
 8. Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekend van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan.
 9. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel of kunstgras en eventueel op binnenbanen (zie punt 5) en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
 10. Deelnemers ontvangen alleen voor hun eerste te spelen partij een e-mail. Deze oproep wordt uiterlijk verzonden op 2 juli. Daarna dient u zelf op de website www.tobbedans.nl/www.toernooi.nl naar uw volgende partij te informeren. Bij uitloting ontvangt een deelnemer bericht voor 1 juli. Indien u 3 dagen voor het toernooi geen bericht heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met de wedstrijdleider.
 11. Een deelnemer is verplicht ten minste 15 minuten voor de geplande aanvang van zijn wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
 12. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige ledenpas van de KNLTB en deze vóór het spelen van hun eerste partij ter identificatie aan de wedstrijdleiding overhandigen.
 13. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de wedstrijdleiding vernemen.
 14. Indien in de opgegeven rubriek te weinig deelname is (minimaal 6 inschrijvingen), wordt u geacht één rubriek hoger te spelen of kan de toernooileiding beslissen dat de betreffende rubriek niet doorgaat. De 35+ categorieën worden, bij minder dan 6 koppels in een individuele rubriek, gecombineerd. Eerst op speelsterkte en daarna op leeftijd. Bezwaren hiertegen dienen op het inschrijfformulier onder “opmerkingen” aangegeven te worden.
 15. In de rubriek 2 is extra prijzengeld (€ 250,00 + € 150,00 standaard) beschikbaar gesteld. Dit geld komt tot uitkering indien er minimaal 8 ‘echte’ 2/3 spelers deelnemen en het totale deelnemersveld tenminste 12 inschrijvingen behelst.
 16. Alle bij de inschrijving verstrekte gegevens en verzamelde (gewone) persoonsgegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van dit toernooi en mogelijk voor een uitnodiging voor een volgende editie van dit van dit toernooi.
 17. De wedstrijdresultaten zullen na de finales worden verstrekt aan de KNLTB (incl. Bondsgedelegeerde) voor verwerking. Als u meer wilt weten wat de KNLTB met de gegevens doet, kijk dan op http/www.knltb.nl/over-knltb/privacy-statement/. De toernooileiding is binnen de toernooiorganisatie verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens.
 18. Tijdens het toernooi worden er op het terrein foto’s (en/of video’s) gemaakt die gebruikt kunnen worden voor de promotie van dit tennistoernooi. Door in te schrijven voor het toernooi verklaart u zich hiermee bekend te zijn. Mocht u bezwaar hebben dat u foto’s afgebeeld staat, dan kunt u dat bij de wedstrijdleiding bekend maken.
 19. In het geval waarin deze bepalingen en het Wedstrijd- en Toernooireglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Covid 19 toevoeging;

Mocht de kantine niet open kunnen en indien er geen publiek aanwezig mag zijn, dan zullen wij aan iedereen het inschrijfgeld retourneren en gaat het toernooi niet door.

Indien wij pas op 7 juli kunnen beginnen, dan passen wij een aantal zaken aan. Bij inschrijving voor het toernooi gaat u hier automatisch mee akkoord.

 1. De 35+ categorieën komen te vervallen. De inschrijvingen worden in de 15+ categorieën van dezelfde speelsterkte ingedeeld.
 2. Bij deelname in één onderdeel max 1 dag verhindering en bij twee onderdelen geen verhindering
 3. Het maximaal aantal partijen is 220.
 4. De wedstrijden beginnen om 14.30 uur.

 

Bondsgedelegeerde:     Ronald van Bennekom                               m.  ron.elly@planet.nl

Wedstrijdleider:               Joke Schipper                t. 06 – 22869332            m. tennis@tobbedans.nl

 

Tobbedans © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie door PuntNL Groep